Σύνθεση και χαρακτηρισμός στατιστικών και κατά συστάδες οργανομεταλλικών συμπολυμερών βασισμένα στον πολυ(μεθακρυλικού φερροκενυλοκαρ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σύνθεση και χαρακτηρισμός στατιστικών και κατά συστάδες οργανομεταλλικών συμπολυμερών βασισμένα στον πολυ(μεθακρυλικού φερροκενυλοκαρ

Δρούλια Μαργαρίτα

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ Επιβλέπων
Μαρίνος Πιτσικάλης

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2011)

οργανομεταλλικά πολυμερή
ριζικός πολυμερισμός μεταφοράς ατ
μεθακρυλικός μεθυλεστέρας
μεθακρυλικός φερροκενυλοκαρβοξυ-2-αιθυλεστέρας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.