Ανάπτυξη και επικύρωση θολοσιμετρικής μεθόδου για την μέτρηση της συστατίνης C στα ανθρώπινα ούρα σε αυτόματο βιοχημικό αναλύτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη και επικύρωση θολοσιμετρικής μεθόδου για την μέτρηση της συστατίνης C στα ανθρώπινα ούρα σε αυτόματο βιοχημικό αναλύτη

Νανόπουλος Κωνσταντίνος

Λιανίδου Ευρύκλεια Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα)
Μουτσάτσου Παρασκευή Καθηγήτρια
Κουππάρης Μιχαήλ Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2015)

Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής
Petia
Οξεία νεφρική βλάβη
Συστατίνη C
Cystatin C
Kidney Biomarkers
Θολοσιμετρία
Δείκτης νεφρικής βλάβης
Aki
Kidney Damage

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.