Η επίπτωση της δράσης των PAF-αναστολέων στον κυτταρικό κύκλο μετά από παρακεταμόλη επαγόμενη ηπατική βλάβη σε επίμυς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η επίπτωση της δράσης των PAF-αναστολέων στον κυτταρικό κύκλο μετά από παρακεταμόλη επαγόμενη ηπατική βλάβη σε επίμυς

Λεκάκος Λεωνίδας

Καθ. Α. Κωστάκης
Αν. Καθ. Σ. θεοχάρης
Καθ. Γ. Κουράκλης

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Ηπατική αναγένννηση
ΒΝ52021
Κυτταρικός κύκλος
PAF
Cell cycle
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων
Παρακεταμόλη
Paracetamol-APAP
Liver regeneration

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.