Μελέτη οζόνωσης της φαρμακευτικής ουσίας Furosemide υπό διάφορες φυσικοχημικές συνθήκες και προσδιορισμός της δομής των παραπροϊόντων διάσπα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη οζόνωσης της φαρμακευτικής ουσίας Furosemide υπό διάφορες φυσικοχημικές συνθήκες και προσδιορισμός της δομής των παραπροϊόντων διάσπα

Τσιλικίδης Ηλίας

Νικόλαος Σ. Θωμαίδης Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2014)

Furosemide (FSD)
UHPLC-QTOF-MS
Advanced oxidation processes (A.O.P)
Προχωρημένες οξειδωτικές μέθοδοι
Ozonation
Byproducts
Οζόνωση
Παραπροϊόντα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.