Μελέτη της μετάβασης στην τυρβώδη κατάσταση σε εργαστηριακούς σωλήνες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη της μετάβασης στην τυρβώδη κατάσταση σε εργαστηριακούς σωλήνες

Νικολαΐδης Μάριος-Ανδρέας

Αποστολάτος Θεοχάρης Επίκ. Καθηγητής
Πέτρος Ιωάννου Αναπλ. Καθηγητή (Επιβλέπων)
Βλαχάκης Νεκτάριος Επίκ. Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2014)

Nonlinear optimization
Hydrodynamic instability
Μη-γραμμική βελτιστοποίηση
Υδροδυναμική αστάθεια

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.