Εισαγωγή στην Κριτική Φιλοσοφία του GillesDeleuze

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Εισαγωγή στην Κριτική Φιλοσοφία του GillesDeleuze

Πλαγιανού Κύνθια - Αναστασία

Στέλιος Βιρβιδάκης Καθηγητής (Επιβλέπων)
Βάσω Κιντή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αντώνης Χατζημωϋσής Αναπληρωτής Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2016)

Αναπαράσταση
Image of thought
Σημείο
Representation
Sign
Κονστρουκτιβισμός
Transcendental empiricism
Εικόνα της σκέψης
Constructivism
Υπερβατολογικός εμπειρισμός

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2016


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)