Συγκριτική μελέτη στατικών φάσεων υδρόφιλης αλληλεπίδρασης (HILIC) και ανάπτυξη πολυδύναμης μεθόδου για τον προσδιορισμό πολικών μεταβολιτ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Συγκριτική μελέτη στατικών φάσεων υδρόφιλης αλληλεπίδρασης (HILIC) και ανάπτυξη πολυδύναμης μεθόδου για τον προσδιορισμό πολικών μεταβολιτ

Σαμψωνίδης Ιωάννης

Γ. Θεοδωρίδης Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
Ι. Παπαδόγιαννης Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ε. Γκίκα Λέκτορας Α.Π.Θ.

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2014)

Υγρή χρωματογραφία υδρόφιλης αλληλεπίδρασης
Σύγκριση στατικών φάσεων
Hydrophilic interactio
Φασματοσκοπία μαζών
Μεταβολομική
Συναρτήσεις Derringer

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2014


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)