Σύνθεση και μελέτη αναστολέων της ουρεάσης του βακτηρίου Sporosarcina pasteurii

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Σύνθεση και μελέτη αναστολέων της ουρεάσης του βακτηρίου Sporosarcina pasteurii

Ντατσόπουλος Βασίλειος

Βασιλείου Σταματία Λέκτορας

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2016)

inhibitors
phosphonic acids
Φωσφονικά οξέα
Αναστολείς
Urease
Φωσφινικά οξέα
phosphinic acids
Ουρεάση
Sporosarcina pasteurii

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2016


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)