Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων για τον προσδιορισμό ακεπονικής μεθυλοπρεδνιζολόνης και συγγενών oυσιών και των εκδόχων βουτυλοϋδροξυτολ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων για τον προσδιορισμό ακεπονικής μεθυλοπρεδνιζολόνης και συγγενών oυσιών και των εκδόχων βουτυλοϋδροξυτολ

Ζορμπά Θεοδώρα Ελένη

Μπακέας Ευάγγελος Επικ. Καθηγητής
Κουππάρης Μιχαήλ Καθηγητής (Επιβλέπων)
Οικονόμου Ανστάσιος Αναπλ. Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2016)

προσμίξεις
επικύρωση
Ακεπονική μεθυλοπρεδνιζολόνη
φάρμακο
impurities
Methylprednisolone aceponate
HPLC
validation
drug

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.