δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διερεύνηση της επίδρασης των προιόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (ΑGEs) στο σηματοδοτικό μονοπάτι των MAP κινασών
στα ανθρώπινα ενδοθηλια

Γούμενος Αθανάσιος

Αν. Καθηγήτρια Πιπέρη Χριστίνα

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2015)

Κινάσες
Επίμυες
Τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης
JNK
Ενδοθύλιο
AGEs
MAPK
Endothelium

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.