Σύνθεση και χαρακτηρισμός ακροδραστικών πολυμερών πολυισοπρενίου και πολυ(2-βινυλοπυριδίνης)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Σύνθεση και χαρακτηρισμός ακροδραστικών πολυμερών πολυισοπρενίου και πολυ(2-βινυλοπυριδίνης)

Μαρουλάς Σεραφείμ-Διονύσιος

Μαρίνος Πιτσικάλης Αναπλ. Καθηγ.(Επιβλέπων)
Γεώργιος Σακελλαρίου Λέκτορας
Ερμόλαος Ιατρού Αναπλ. Καθηγ.

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2014)

C
Χρωματογραφία αλληλεπίδρασης με βαθμίδωση θερμοκρασίας (TGIC)
Ακροδραστικά πολυμερή
Διδραστικός απαρχητής
Dilithium initiator
Κυκλικά πολυμερή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2014


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)