Ορυκτολογία και Χημική Σύσταση Συγκριμάτων και Θρόμβων Fe-Mn από εδάφη της τάξης των Alfisols της Θεσσαλίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2016 (EN)
Ορυκτολογία και Χημική Σύσταση Συγκριμάτων και Θρόμβων Fe-Mn από εδάφη της τάξης των Alfisols της Θεσσαλίας

Γασπαράτος Διονύσιος

Α. Γκοντελίτσας Αναπληρωτής Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2016)

Ορυκτολογία
Συγκρίματα
Οξείδια Fe
Mineralogy
Alfisols
Clay minerals
Concretions
Iron oxides
Ορυκτά της αργίλου

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2016


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)