Μελέτη ευστάθειας σχετικιστικών μαγνητισμένων πιδάκων χωρίς επιφανειακά ρεύματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη ευστάθειας σχετικιστικών μαγνητισμένων πιδάκων χωρίς επιφανειακά ρεύματα

Σίννης Χαράλαμπος

Νεκτάριος Βλαχάκης Αναπλ. Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2016)

Μέθοδοι: αναλυτικοί
Γαλαξίες: πίδακες
Magnetohydrodynamics (MHD)
Πλάσμα
Plasmas
Μαγνητοϋδροδυναμική
Αστάθειες
Instabilities
Methods: analytical
Galaxies: jets

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.