δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Pt
E = O
Br
Se
S
M(P
Pd
Σύνθεση
M = Ni
P)X2
χαρακτηρισμός και μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας συμπλόκων του τύπου Μ(P
E)X2 και M(E
X = Cl
E)X2

Σταματόπουλος Ιωάννης

Μαρίνος Πιτσικάλης Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Ιωάννης Κώστας Ερευνητής Α ΕΙΕ
Παναγιώτης Κυρίτσης Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων)

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2014)

Ακινητοποίηση συμπλόκων ενώσεων
Καταλυτικές αντιδράσεις διασταυρούμενης σύζευξης
Ομογενής κατάλυση
Αμινοδιφωσφινικοί υποκαταστάτες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.