Ανάπτυξη και Επικύρωση Μεθόδου LC-ESI-QTOF-MS/MS για τον Ποσοτικό Προσδιορισμό της Βρινζολαμίδης σε Ξηραμένες Κηλίδες Αίματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη και Επικύρωση Μεθόδου LC-ESI-QTOF-MS/MS για τον Ποσοτικό Προσδιορισμό της Βρινζολαμίδης σε Ξηραμένες Κηλίδες Αίματος

Φοίβας Ανάργυρος

Ιωάννης Ντότσικας Επίκ. Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2015)

Validation
Glaucoma
Βρινζολαμίδη
Επικύρωση
Dried blood spots
Ξηραμένες κηλίδες αίματος
Φασματομετρία μάζας
Γλαύκωμα
Mass spectrometry
Brinzolamide

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.