Βιοπληροφορική Μελέτη του αιθανολοπαραγωγού βακτηριακού στελέχους Zymomonas mobilis ATCC 29191

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Βιοπληροφορική Μελέτη του αιθανολοπαραγωγού βακτηριακού στελέχους Zymomonas mobilis ATCC 29191

Δεσινιώτης Ανδρέας

Αικατερίνη Μ. Παππά Επίκουρος Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα)
Σταύρος Ι. Χαμόδρακας Καθηγητής
Βασιλική Οικονομίδου Λέκτορας

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2015)

Bioinformatic analysis
Αιθανόλη
Genomic analysis
Ethanol
Βιοπληροφορική ανάλυση
Βιοκαύσιμο
Ανακοίνωση-δημοσίευση γονιδιώματος
Biofuel
Γονιδιωματική ανάλυση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.