Διερεύνηση της ενδοκυττάριας εντόπισης της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης Maspin

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
της συσχέτισής της με τον αγγειακό ενδοθηλιακό αυξητικό παρ
Διερεύνηση της ενδοκυττάριας εντόπισης της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης Maspin

Πάνου Μάριος

Καθηγητής Χειρουργικής κ. Γεώργιος Κ. Ζωγράφος

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Maspin
Ενδοκυττάρια εντόπιση
Invasive ductal breast carcinoma
VEGF
Subcellular localization
Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα του μαστού
HER2

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.