Προσδιορισμός φαρμάκων σε πλάσμα αίματος με την τεχνική LC-MS

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Προσδιορισμός φαρμάκων σε πλάσμα αίματος με την τεχνική LC-MS

Λιαπατάς Γεράσιμος

Αναστάσιος Οικονόμου Αναπλ. Καθηγητής (Επιβλέπων)
Νικόλαος Θωμαϊδης Αναπλ. Καθηγητής
Μιχαήλ Κουππάρης Καθηγητής

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2016)

Liquid
Bioequivalence studies
Bioanalysis
Κλινικές δοκιμές
Clinical trials
Μελέτες βιοϊσοδυναμίας
Βιοανάλυση
Φασματομετρία μαζών
Mass spectrometry
Υγροχρωματογραφία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.