Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων Ru(II). Εφαρμογή τους ως καταλύτες σε αντιδράσεις μεταφοράς υδρογόνου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων Ru(II). Εφαρμογή τους ως καταλύτες σε αντιδράσεις μεταφοράς υδρογόνου.

Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

Φιλιππόπουλος Αθανάσιος Επίκ. Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2016)

Ruthenium (II)
Transfer hydrogenation
Αναγωγη κετόνων
2
Ρουθηνιο (ΙΙ)
2΄-πυριδιλο κινολίνη
4-μεθυλο
Reduction of ketones
Μεταφορα υδρογόνου

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.