Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ΗPLC για ποσοτικό προσδιορισμό και έλεγχο προσμίξεων της υδροχλωρικής λιδοκαίνης και του ακετονιδίου της φ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ΗPLC για ποσοτικό προσδιορισμό και έλεγχο προσμίξεων της υδροχλωρικής λιδοκαίνης και του ακετονιδίου της φ

Δουδέση Μαρία

Αντώνιος Καλοκαιρινός
Καθηγητής ΕΚΠΑ
Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων)
Νικόλαος Θωμαίδης
Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Μιχαήλ Κουππάρης

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2014)

Analytical chemistry
Φαρμακευτική ανάλυση
Προσμίξεις
Αναλυτική χημεία
Επικύρωση μεθόδων
Method validation
Impurities
Υδροχλωρική λιδοκαϊνη
Pharmaceutical analysis
L

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.