Κατανομές και Βιοσυσσώρευση Βαρέων Μετάλλων σε Ασκίδια παράκτιας περιοχής του Μαλιακού Κόλπου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κατανομές και Βιοσυσσώρευση Βαρέων Μετάλλων σε Ασκίδια παράκτιας περιοχής του Μαλιακού Κόλπου

Λουροπούλου Ευαγγελία

Καθηγητής Βασίλειος Ρούσσης
Καθηγητής Μιχαήλ Σκούλλος
Καθηγητής Εμμανουήλ Δασενάκης (επιβλέπων)

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2012)

Συντελεστές Βιοσυσσώρευσης
Βιοσυσσώρευση
Bioaccumulation
Ascidians
Ασκίδια
Heavy metals
Βαρέα Μέταλλα
Bioaccumulation factors

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.