Ακολουθιακές μέθοδοι monte carlo με εφαρμογή στη μπευζιανή στατιστική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ακολουθιακές μέθοδοι monte carlo με εφαρμογή στη μπευζιανή στατιστική

Κωνσταντίνου Μαρία-Ζαφειρούλα

Μελιγκοτσίδου Λουκία Λέκτορας (Επιβλέπουσα)
Μπουρνέτας Απόστολος Αναπλ. Καθηγ.
Σιάννης Φώτης Λέκτορας

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Importance
Missing
Sequential
Σπουδαιότητας
Δεδομένα
Data
Ελλιπή
Sampling
Διαδοχική
Δειγματοληψία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.