Για το βιβλίο: Ξένος, Σπύρος (2015). Η απομυθοποίηση μιας συλλογικής αυταπάτης. Οι οικονομικές διαθέσεις και πρακτικές των «ωφελούμενων» ανέργων του Προγράμματος ΤοπΕΚΟ Ζακύνθου. Συμβολή στα κεκτημένα μιας κοινωνιολογίας της νέας οικονομίας των συμβολικών αγαθών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓια το βιβλίο: Ξένος, Σπύρος (2015). Η απομυθοποίηση μιας συλλογικής αυταπάτης. Οι οικονομικές διαθέσεις και πρακτικές των «ωφελούμενων» ανέργων του Προγράμματος ΤοπΕΚΟ Ζακύνθου. Συμβολή στα κεκτημένα μιας κοινωνιολογίας της νέας οικονομίας των συμβολικών αγαθών. (EL)

Μπαλούρδος, Διονύσης

Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2017-06-23


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2016: 147 B'; 171-177 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2016: 147 B'; 171-177 (EN)

Copyright (c) 2017 Διονύσης Μπαλούρδος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.