Κριτικές προσεγγίσεις στον πολιτικό λόγο της κρίσης: Παραδείγματα από το πρωθυπουργικό διάγγελμα πριν το ελληνικό δημοψήφισμα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Κριτικές προσεγγίσεις στον πολιτικό λόγο της κρίσης: Παραδείγματα από το πρωθυπουργικό διάγγελμα πριν το ελληνικό δημοψήφισμα (EL)
Critical approaches to the political discourse of crisis: Examples from the Prime Minister’s address before the Greek referendum (EN)

Σεραφής, Δημήτρης

Αξιοποιώντας το πλαίσιο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και ακολουθώντας την αρχή της αλληλεπίδρασης μεταξύ του μακρο-επιπέδου και του μικρο-επιπέδου, το παρόν άρθρο μελετά της γλωσσικές αναπαραστάσεις της ομάδας «εμείς» στο διάγγελμα του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, κατά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος του 2015. Στη θεωρητική συζήτηση, κεντρικό ρόλο λαμβάνει η έννοια του φαντασιακού. Το προς ανάλυση υλικό προέρχεται από την επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του Πρωθυπουργού. Εστιάζοντας στο μικρο-επίπεδο, αξιοποιούμε το πλαίσιο της συστημικής-λειτουργικής γλωσσολογίας και εφαρμόζουμε μια ανάλυση δομών μεταβιβαστικότητας σε αποσπάσματα του διαγγέλματος. (EL)
Drawing on the framework of Critical Discourse Analysis and following the principle of macro-level and micro-level interrelation, the present paper examines the discursive representations of the “we” group in the address of Prime Minister Alexis Tsipras for the Greek Referendum 2015. In our theoretical discussion we employ the notion of imaginary. Our data come from the official website of the Greek Prime Minister. Focusing on the micro-level we draw on the framework of systemic-functional linguistics to form our analytical proposal and we conduct an analysis of transitivity structures in extracts of the address. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συστημική-λειτουργική γλωσσολογία (EL)
ελληνικό δημοψήφισμα 2015 (EL)
μεταβιβαστικότητα (EL)
Κριτική Ανάλυση Λόγου (EL)
φαντασιακό (EL)
imaginary (EN)
transitivity (EN)
Critical Discourse Analysis (EN)
systemic-functional linguistics (EN)
Greek referendum 2015 (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2018-07-17


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2018: 150; 77-110 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2018: 150; 77-110 (EN)

Copyright (c) 2018 Δημήτρης Σεραφής (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.