Η κοινωνία πολιτών στη σύγχρονη Ελλάδα με έμφαση στην περίοδο της κρίσης: Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ κοινωνία πολιτών στη σύγχρονη Ελλάδα με έμφαση στην περίοδο της κρίσης: Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης (EL)
Civil society in contemporary Greece with emphasis on the crisis period: the case of Thessaloniki (EN)

Λουκίδου, Kατερίνα

Η διατριβή εκπονήθηκε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επίβλεψη τριμελούς επιτροπής που στελεχώθηκε από τον Καθηγητή Χρήστο Λυριτζή, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλο και την Καθηγήτρια Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα. Η υποστήριξή της έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2017. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κοινωνικά κινήματα (EL)
πολιτική συμμετοχή (EL)
κοινωνία πολιτών (EL)
φύλο (EL)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2018-07-17


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2018: 150; 185-192 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2018: 150; 185-192 (EN)

Copyright (c) 2018 Kατερίνα Λουκίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.