Ψηφιακή επιτέλεση και μεταανθρωπιστική ανθρωπολογία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Ψηφιακή επιτέλεση και μεταανθρωπιστική ανθρωπολογία (EL)
Digital performance and posthhumanist anthropology (EN)

Λαλιώτη, Βασιλική

Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στις επιτελεστικές τέχνες τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει πυροδοτήσει μια έντονη συζήτηση, ιδιαίτερα στο πεδίο των επιτελεστικών σπουδών, γύρω από το ζήτημα της οντολογίας της επιτέλεσης. Αυτή η συζήτηση αναπαράγει σε μεγάλο βαθμό δυϊσμούς μεταξύ νου/σώματος, φύσης/πολιτισμού και ανθρώπου/τεχνολογίας, οι οποίοι δεν επαρκούν για την κατανόηση των πολλαπλών εμπειριών των ίδιων των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένες ψηφιακές επιτελέσεις. Εκκινώντας από τους θεωρητικούς και μεθοδολογικούς προβληματισμούς που θέτει η μεταανθρωπιστική ανθρωπολογία, σ’ αυτό το κείμενο διερευνώ τους τρόπους με τους οποίους η αμφισβήτηση των παραπάνω δυϊσμών μπορεί να εμπλουτίσει τη μελέτη της ψηφιακής επιτέλεσης αλλά και της σχέσης των ανθρώπων με το περιβάλλον τους στο πλαίσιο των αναδυόμενων ψηφιακών κουλτούρων.        (EL)
Over the last two decades the incorporation of digital technologies in the performing arts has given rise to a wide discussion, within the field of performance studies, regarding performance ontology. Despite the variety of the views that have been formulated, this discussion to a great extent reproduces binarisms of mind/body, nature/culture, and human/technology, which have become limited frameworks through which to articulate the multiple ways in which participants are engaged in various digital performances. Departing from specific theoretical and methodological concerns that have been developed in posthumanist anthropology, in this paper I explore the ways in which questioning these binarisms may enrich the study of digital performance and  lead to a deeper understanding of the relationship between humans and their environment within the frame of the emerging digital cultures.      (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ενσωμάτωση (EL)
ανθρωποκεντρισμός (EL)
ψηφιακή επιτέλεση (EL)
μεταανθρωπισμός (EL)
«ζωντανότητα» (EL)
posthumanism (EN)
anthropocentrism (EN)
liveness (EN)
embodiment (EN)
digital performance (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2018-07-17


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2018: 150; 37-76 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2018: 150; 37-76 (EN)

Copyright (c) 2018 Βασιλική Λαλιώτη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.