ΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΜΑΓΕΥΤΗ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΜΑΓΕΥΤΗ (EL)
MAX WEBER, VOCATION AND MODERNIZATION: SOME REMARKS CONCERNING THE DISENCHANTMENT OF THE DISENCHANTER (EN)

Μόττα, Ρομπέρτο

Προκειμένου να κατανοήσουμε τη σημασία του βεμπεριανισμού και τη διάδοσή του πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν το νόημα ορισμένων όρων στα γραπτά του Βέμπερ, για παράδειγμα του beruf, καθώς και με ποιον τρόπο διαφοροποιούνται αυτοί από παρόμοιους όρους σε άλλα συστήματα σκέψης. Πολλοί μελετητές του έργου του Βέμπερ έχουν καταδείξει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι αντίστοιχοι όροι με τον berufsethik υπήρξαν και μεταξύ καθολικών συγγραφέων στη Γαλλία του 17ου και του 18ου αιώνα. Αφετέρου, τίθεται το ζήτημα της «αξίας χρήσης» του βεμπεριανισμού σε χώρες όπως η Γαλλία ή η Βραζιλία, διότι, ακόμα και αν ο Βέμπερ έχει κάνει λάθος στη θεολογική προσέγγιση του «επαγγέλματος», παραμένει ο κύριος αναλυτής της διαδικασίας εκλογίκευσης και ο προάγγελος, ο «φιλόσοφος» και, ίσως, ο «προφήτης» μιας νεωτερικότητας, την οποία ο ίδιος και πολλοί ερμηνευτές του έχουν καθορίσει με την αποδοχή της Προτεσταντικής Ηθικής. (EL)
In order to understand the significance of weberianism and its spread, two aspects should be taken into account. On the one hand, the meaning of some concepts. What, for instance, do Beruf mean in Weber’s writings and how does it differ from similar concepts in other systems of thought? Critics have demonstrated beyond a reasonable doubt that the Berufsethik attributed by Weber to Luther and Calvin is in essence the same as the éthique du devoir which was common place among Catholic authors in 17th and 18th centuries. On the other hand, there is the issue of the «use value» of weberianism in countries like Brazil or France. For even if Weber is wrong in his theological treatment of vocation, he remains the outstanding analyzer of the process of rationalization and the announcer, the «philosopher» and indeed the «prophet» of a modernity that he and many of his interpreters have conditioned to the acceptance of the «Protestant Ethic». (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (EL)
National Centre for Social Research (EKKE) (EN)

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2010-01-01


EKKE (EL)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2010: 132-133, Β-C; 3-29 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2010: 132-133, Β-C; 3-29 (EN)

Copyright (c) 2010 Ρομπέρτο Μόττα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.