ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (EL)
WHO ARE ENVIRONMENTA L REFUGEES? THE POLITICAL PROJECTIONS OF THE DEBATE (EN)

Τσουμπάρης, Δημήτρης

Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα υπάρχει μία πλούσια και συχνά αντικρουόμενη βιβλιογραφία που αφορά στη σύνδεση της περιβαλλοντικής αλλαγής με την ανθρώπινη μετανάστευση και τους λεγόμενους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες. Το άρθρο προσπαθεί να παρουσιάσει με κριτική ματιά τη σχετική δημόσια συζήτηση, να διαλευκάνει τον όρο περιβαλλοντικοί πρόσφυγες και να εξετάσει την καταλληλότητά του. Στην προσπάθεια αυτή γίνεται ανάλυση παραδειγματικών περιπτώσεων που αφορούν σε καταστάσεις περιβαλλοντικών καταστροφών, υποβαθμίσεων και απαλλοτριώσεων. Επίσης, γίνεται κριτική στα επιχειρήματα της περιβαλλοντικής ασφάλειας και στις πολιτικές της προεκτάσεις, συνδέοντας το ζήτημα με τις επιπτώσεις της αναπτυξιακής διαδικασίας και την κριτική των σχέσεων εκμετάλλευσης των χωρών του Νότου από τον Βορρά. (EL)
Since the1970s there has been a rich and often contradictory bibliography concerning the connection between environmental changes and human migration and the so called environmental refugees. The article both tries topresent the relative public discourse from a critical viewpoint, as well as to clarify the term of environmental refugees and to examine its suitability. For this purpose, a case study analysis is being carried out which refers to situationsof environmental destruction, degradation and expropriation. Further more, a criticism is being applied on the arguments concerning environmental security and its political extensions, by linking the subject with the implications of the developmental procedure and the criticism on North-South exploitative relations. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (EL)
National Centre for Social Research (EKKE) (EN)

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2010-01-01


EKKE (EL)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2010: 132-133, Β-C; 31-66 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2010: 132-133, Β-C; 31-66 (EN)

Copyright (c) 2010 Δημήτρης Τσουμπάρης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.