ΑΠΟ ΤΙΣ «ΦΥΛΕΣ» ΣΤΗΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ». ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑΠΟ ΤΙΣ «ΦΥΛΕΣ» ΣΤΗΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ». ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ (EL)
FROM «TRIBES» TO THE «PRODUCTION OF LOCALITY». REPRESENTATIONS OF SUB-SAHARAN AFRICA (EN)

Τσεκένης, Αιμίλιος

Η έννοια της «φυλής» (tribe/tribu) και των «εθνοτοπίων» (ethnoscape) αντιπροσωπεύουν κατά κάποιο τρόπο δύο «εννοιολογικά (και, βεβαίως, χρονολογικά) άκρα». Το παρόν κείμενο κάνει κριτική ιστορική ανασκόπηση της χρήσης αυτών των εννοιών στο χώρο των αφρικανικών σπουδών. Το πρώτο μέρος εξετάζει τα επιστημολογικά και πολιτικά ζητήματα που γέννησε η χρήση της έννοιας της «φυλής». Εστιάζει στα ζητήματα που είναι εγγενή στην ίδια την έννοια τοποθετώντας την στα πολιτισμικά, πολιτικά και ιστορικά της συγκείμενα: δουλεμπόριο, δουλεία, αποικιοκρατία. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια κριτική αποτίμηση του παραδείγματος (paradigm) του «αφρικανικού συνόρου» (African frontier), της εναλλακτικής πρότασης του Igor Kopytoff στην προβληματική έννοια της φυλής και των παράγωγών της. Τέλος, το τρίτο μέρος προτείνει την εισαγωγή και χρήση σύγχρονων ανθρωπολογικών εννοιών («εθνοτοπία» – ethnoscapes –, «παραγωγή της τοπικότητας» – production of locality) που προέκυψαν από την εθνογραφία του σύγχρονου κόσμου για την κατανόηση των αφρικανικών κόσμων στην περίπτωση των προ-αποικιακών Grassfields (δυτικό Καμερούν). (EL)
 The paper examines how scholars of sub-Saharan Africa have represented communities of sub-Saharan Africa. The first part examines the epistemological and political issues raised by the use of concepts such as «tribe» or «ethnic group». Attention is given to problems inherent to the concept itself as well as to the multiple ways by which African cultural and political institutions, and historical facts (such as the slave-trade, slavery, colonialism and their intertwining), contributed in the building of the concept of «tribe». The second part of the article sketches a brief definition of Kopytoff’s «African frontier», a paradigm which helped to overcome scientific and political objections posed by concepts such as «tribe». It goes on summarizing the critical assessment of the paradigm. The third and last part of the article shows in what sense concepts such as «locality» and «neighbourhood» forged in ethnographies of and in the present fit into the study of pre-colonial Cameroon Grassfields. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (EL)
National Centre for Social Research (EKKE) (EN)

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2010-01-01


EKKE (EL)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2010: 132-133, Β-C; 67-98 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2010: 132-133, Β-C; 67-98 (EN)

Copyright (c) 2010 Αιμίλιος Τσεκένης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.