ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1993-2004): ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΡΣΕΝΗ»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1993-2004): ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΡΣΕΝΗ» (EL)
TIME-TRENDS OF INEQUALITIES IN ACCESS TO HIGHER EDUCATION (1993-2004): SIGNS OF REVERSAL OF TRENDS AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE "ARSENIS REFORM" (EN)

Γουβιάς, Διονύσης

Ένα σημαντικό κομμάτι της λεγόμενης «Μεταρρύθμισης Αρσένη» αφορούσε την αλλαγή πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω της γενικότερης αναδιάρθρωσης του λυκείου. Βασικοί στόχοι του παρόντος κειμένου είναι η μελέτη των τάσεων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων, για συγκεκριμένες κατηγορίες αποφοίτων, ανάλογα με το επάγγελμα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, για τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές: τα ακαδημαϊκά έτη 1993-94, 1998-99 και 2003-04. Βασικός στόχος είναι να εξετασθούν οι ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές που παρουσιάστηκαν στους Δείκτες Αντιπροσώπευσης, και να συνδεθούν με αντίστοιχες αλλαγές στην αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές προοπτικές συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων. Επίσης, επιχειρείται να αποτιμηθεί η «Μεταρρύθμιση Αρσένη», ιδίως όσον αφορά στους διακηρυγμένους φιλόδοξους στόχους της, που έχουν να κάνουν με την προώθηση της «ισότιμης πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης» και την παροχή «ίσων ευκαιριών για όλους». (EL)
A very important part of the so-called «Arsenis Reform» dealt with the access to the Greek higher education, through a reorganization of the lyceum (upper-secondary school). Main aim of this study is the analysis of time-trends of access to higher education, through the system of the national (university-entrance) examinations, at three different time-spots (i.e. academic years 1993-94, 1998-99 και 2003-04), in relation to the occupational and educational grouping of the students' parents. Through the use of «indices of representation at various Higher Education establishments and/or academic departments, there is an attempt to: a) highlight the main longitudinal trends in access patterns; b) link the various scientific disciplines (and their status) to general trends in the Greek labour market; and c) provide an initial assessment of the «Arsenis Reform», as far as it concerns one of its main declared aims, that is the advancement of «equality of opportunities» (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (EL)
National Centre for Social Research (EKKE) (EN)

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2010-01-01


EKKE (EL)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2010: 132-133, Β-C; 99-145 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2010: 132-133, Β-C; 99-145 (EN)

Copyright (c) 2010 Διονύσης Γουβιάς (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.