Επίδραση κοινωνικών δικτύων στην υγεία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Επίδραση κοινωνικών δικτύων στην υγεία (EL)
The impact of social networks in health (EN)

Φακιολάς, Νίκος

Στο άρθρο αυτό, τμήμα της έρευνας του ΕΚΚΕ «Γήρανση και Κοινωνία», εξετάζεται η συμβολή του κοινωνικού κεφαλαίου και των κοινωνικών δικτύων στην εκτίμηση από το άτομο του επιπέδου της ατομικής του υγείας, στην υγεία και στη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Έχει διαμορφωθεί ένας δείκτης κοινωνικής δικτύωσης που στηρίζεται στα κριτήρια της οικογενειακής κατάστασης των ερωτώμενων, στην παρουσία των παιδιών τους και στη συχνότητα των επαφών γονέων-παιδιών, της εργασιακής τους κατάστασης, καθώς και της εμφάνισης αιφνίδιων προβλημάτων υγείας και οικονομικών δυσκολιών τους και υποδηλώνει τις προοπτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας με βάση τις θετικές επιδόσεις τους στο συγκεκριμένο δείκτη. (EL)
In this article, part of a wider research conducted by NSCR, (ΕΚΚΕ), with the title «Aging and Health» is focused on the relationship between social networks and individual health. An index of conditional social networks is created in order to examine in what extent they support human health, the self- evaluation of health and the use of social services of the individual. The index is created on the basis of the marital status, the relationship with their children, their working condition and, finally, unexpected economic or health problems. It is an effort to understand the perspectives of facing health problems through the positive score in this index. The form and the functioning of social networks play a substantial role in shaping health and the use of health services. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

υγεία (EN)
δείκτης κοινωνικής δικτύωσης (EN)
αυτοεκτίμηση υγείας (EN)
κοινωνικά δίκτυα (EN)
υπηρεσίες υγείας (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2012-01-01


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2012: 137-138 Α'-Β'; 201-232 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2012: 137-138, Α-Β; 201-232 (EN)

Copyright (c) 2012 Νίκος Φακιολάς (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.