Πνευματοληψία και μαγεία στο σύγχρονο Σουδάν

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Πνευματοληψία και μαγεία στο σύγχρονο Σουδάν (EL)
Spirit possession and witchcraft in modern Sudan (EN)

Μακρής, Γεράσιμος

Πρόκειται για μια κριτική παρουσίαση της zar tumbura, της λατρείας πνευματοληψίας στο Σουδάν, που εξασκείται κυρίως από μαύρους Αφρικάνους που κατάγονται από σκλάβους. Παρακολουθώντας τους ιστορικούς μετασχηματισμούς της tumbura σ’ ένα περιβάλλον που κυριαρχείται από τιςαραβο-ισλαμικές εκδοχές της σουδανικής ταυτότητας, δείχνω πως η συμμετοχή στη λατρεία εκ μέρους των κοινωνικά υποδεέστερων πιστών ώστε να συγκροτήσουν μια θετική ταυτότητα ως «αληθινοί» Μουσουλμάνοι και «πραγματικοί» κάτοχοι του Σουδάν που κυριαρχείται από τους Άραβες.Μέσα από την ανάλυση ενός πλούσιου εθνογραφικού υλικού, το άρθρο ανοίγει ένα παράθυρο για την κατανόηση ευρύτερων κοινωνικοπολιτισμικών μετασχηματισμών σε μια κοινωνία στην οποία ο αραβικός και ο αφρικάνικος κόσμος συναντώνται μέσα σ’ ένα κοινό σύμπαν ισλαμικού υβριδισμού και σε μια περίοδο βίαιης νεοφιλελεύθερης απορρύθμισης κάτω από τη βαριά μπότα της αραβο-ισλαμικής δικτατορίας. (EL)
I present critically zar tumbura, a Sudanese spirit possession cult practised mainly by black Africans of slave descent. Following tumbura’s historical transformations in an environment dominated by Arab-Islamic versions of Sudanese identity, I show how cult membership allows the cult’s subaltern devotees to construct a positive self-identity as “true” Muslims and “real” owners of the Arab dominated Sudan. Through the careful study of rich ethnographic data, the article functions as a window for the analysis of wider socio-cultural transformations in a society where the Arab and African worlds meet within a shared universe of Islamic hybrids during a period of violent neoliberal deregulation under the heavy hand of an Arab Islamist dictatorship. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σουδάν (EL)
πνευματοληψία (EL)
Ισλάμ (EL)
δουλεία (EL)
νεοφιλελευθερισμός (EL)
Islam (EN)
Sudan (EN)
slavery (EN)
neoliberalism (EN)
spirit possession (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2013-12-31


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2013: 140-141 Β'-Γ' Ειδικό Τεύχος: Μετανάστευση, φύλο και επισφάλειες σε συνθήκες κρίσης. Επιμέλεια: Αθηνά Αθανασίου, Γιώργος Τσιμουρής; 153-167 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2013: Special Issue 140-141, B-C: Migration, gender and precarious subjectivities in the era of crisis. Editors: Athina Athansiou, Giorgos Tsimouris; 153-167 (EN)

Copyright (c) 2013 Γεράσιμος Μακρής (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.