Εκ-τοπίζοντας τον κόσμο: Νομαδική πολιτική στις βιωματικές χαρτογραφίες περασμάτων της Mona Hatoum

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Εκ-τοπίζοντας τον κόσμο: Νομαδική πολιτική στις βιωματικές χαρτογραφίες περασμάτων της Mona Hatoum (EL)
Dis-placing the world: Nomadic politics in Mona Hatoum’s living cartographies of passages (EN)

Tzelepis, Elena

Στο χώρο της σύγχρονης τέχνης και συγκεκριμένα στο έργο της διασπορικής καλλιτέχνιδας Mona Hatoum στρέφεται το παρόν κείμενο. Κινούμενο σε πολλαπλές διαδρομές μετατοπίσεων και εκτοπίσεων, μεταξύ Παλαιστίνης, Λιβάνου και Βρετανίας, το έργο της ενσωματώνει «χαρτογραφίες περασμάτων», που εκ-τοπίζουν τον κόσμο και τις καθιερωμένες απεικονίσεις του. Καθώς επανεγγράφει σύγχρονες ιστορίες διαφυγής και περιχαράκωσης, αποσταθεροποιεί κυρίαρχες εννοιολογήσεις του «οίκου» και του «κόσμου». Πρόκειται για ένα έργο που, μέσα από τις συνυφασμένες χωρογραφίες και σωματογραφίες πουυλοποιεί, ανοίγει δρόμους εναλλακτικής κατανόησης των ιεραρχικών προκείμενων της οικουμενικότητας αλλά και του δυνάμει ανατρεπτικού δυναμικού της «ξενότητας» και του «ανήκειν». (EL)
The present essay draws from contemporary art and particularly from the art of the diasporic artist Mona Hatoum. Hers is an art about a corporeal subjectivity attuned to a living cartography of passages between Palestine, Lebanon, and England. I explore her art work with intersecting cartographies and corporealities, by focusing on her artistic gestures of displacing established notions of “home” and the “world”, in all their gendered implications. I try to unravel the ways in which Mona Hatoum keeps us on the alert for the hierarchies of false and abstract universalism, while, at the same time, keeps open the promise (and the question) for the potential subversiveness of “foreignness” and “belonging”. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ενσώματες πολιτικές υποκειμενικότητες (EL)
νομαδική πολιτική μετααποικιακή και φεμινιστική τέχνη (EL)
Nomadic politics (EN)
postcolonial and feminist art (EN)
embodied political subjectivities (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Αγγλική γλώσσα

2013-12-31


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2013: 140-141 Β'-Γ' Ειδικό Τεύχος: Μετανάστευση, φύλο και επισφάλειες σε συνθήκες κρίσης. Επιμέλεια: Αθηνά Αθανασίου, Γιώργος Τσιμουρής; 169-184 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2013: Special Issue 140-141, B-C: Migration, gender and precarious subjectivities in the era of crisis. Editors: Athina Athansiou, Giorgos Tsimouris; 169-184 (EN)

Copyright (c) 2013 Elena Tzelepis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.