Υπογραφές και διαφωνίες στο όνομα της «γυναίκας»: Αναστοχασμοί πάνω στον ακτιβισμό και στη συγκρότηση συμμαχιών στη σύγχρονη Τουρκία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Υπογραφές και διαφωνίες στο όνομα της «γυναίκας»: Αναστοχασμοί πάνω στον ακτιβισμό και στη συγκρότηση συμμαχιών στη σύγχρονη Τουρκία (EL)
Signing dissent in the name of “woman ”: Reflections on female activist coalitions in Istanbul, Turkey (EN)

Avramopoulou, Eirini

Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται σε μια γυναικεία συμμαχία που δημιουργήθηκε το 2008 μεταξύ φεμινιστριών, λεσβιών/αμφισεξουαλικών/τρανσεξουαλικών και θρησκευόμενων γυναικών στην Τουρκία, και καλείται να απαντήσει στα εξής ερωτήματα: Πώς οι συγκεκριμένες γυναίκες έρχονται να επανανοημαδοτήσουν προδιαγεγραμμένες εκφάνσεις του πολιτικού και της επισφάλειας; Πώς «υπογράφουν» δια-φορετικά το συμβόλαιο του πολιτικού; Με αναφορά στις συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές αξίες που εγγράφονται στην παρούσα κυβερνητική πολιτική της Τουρκίας, υπογραμμίζεται η σημασία νεοεμφανιζόμενων γυναικείων κινημάτων, και αναδεικνύεται η περιπλοκότητα του αγώνα τους να επανεγγράψουν τους όρους διαπραγμάτευσης λόγων και πρακτικών που δημιουργούν έμφυλο αποκλεισμό και συνθήκες επισφάλειας. (EL)
This paper focuses on the unexpected female coalition created in 2008 between feminist, LBT (lesbian, bisexual, transsexual) and religious activists in Turkey, and asks how women come to signify –and possibly challenge– the pre-established demarcations of politics framing gendered precariousness. How do women claim to sign differently the contract of the political? By referring to the neoliberal and conservative values of the current government’s agenda and underlying the importance of newly formed alliances between activist women, it explores the complex ways in which these three groups struggle to be heard within public debate in Turkish society and how they try to form alliances despite their differences. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συμμαχίες (EL)
επισφάλεια (EL)
ακτιβισμός (EL)
φύλο (EL)
gender (EN)
precarity (EN)
coalitions (EN)
activism (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Αγγλική γλώσσα

2013-12-31


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2013: 140-141 Β'-Γ' Ειδικό Τεύχος: Μετανάστευση, φύλο και επισφάλειες σε συνθήκες κρίσης. Επιμέλεια: Αθηνά Αθανασίου, Γιώργος Τσιμουρής; 233-246 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2013: Special Issue 140-141, B-C: Migration, gender and precarious subjectivities in the era of crisis. Editors: Athina Athansiou, Giorgos Tsimouris; 233-246 (EN)

Copyright (c) 2013 Eirini Avramopoulou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.