ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΦΙΛΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 2004, ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΚΕ/GUTENBERG

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΦΙΛΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 2004, ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΚΕ/GUTENBERG (EL)

Παππάς, Γιώργος

Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (EL)
National Centre for Social Research (EKKE) (EN)

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

2016-03-09


EKKE (EL)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2005: ; 169-173 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2005: ; 169-173 (EN)

Copyright (c) 2016 Γιώργος Παππάς (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.