Η παχυσαρκία και οι ακούσιοι τραυματισμοί σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Παλαιστίνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοObesity and unintentional injuries among Palestinian children : selective studies from the health behavior for school-aged children (HBSC/WHO) survey
Η παχυσαρκία και οι ακούσιοι τραυματισμοί σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Παλαιστίνη

Jildeh Christine

Τζανάκης, Νικόλαος
Μοσχανδρέα, Ιωάννα
Λιονής, Χρήστος
Χατζή, Λήδα
Φιλαλήθης, Αναστάσιος
Μαντζουράνη, Ευα
Abdeen, Ziad

Τα παιδιά είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του έθνους. Με τα χρόνια, αποδείχθηκε ότι η καλή σωματική και ψυχική υγεία κατά την παιδική ηλικία θέτει τις βάσεις για την καλή υγεία μετά την ενηλικίωση. Τα παιδιά έχουν αρχίσει να αναγνωρίζονται όχι μόνο για αυτό που είναι σήμερα, αλλά και για τους μελλοντικούς τους ρόλους στη δημιουργία οικογενειών και για την τροφοδότηση του εργατικού δυναμικού. Για την ενίσχυση αυτής της προοπτικής, αναπτύχθηκε η έρευνα -“Υγεια της συμπεριφοράς παιδιών σχολικής ηλικίας” - (HBSC) από ερευνητές από την Αγγλία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ευρώπη το 1983. Ο στόχος της μελέτης HBSC είναι να συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με τις συμπεριφορές υγείας των εφήβων και να καταστούν οι πληροφορίες διαθέσιμες, ώστε να είναι δυνατή η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και των προγραμμάτων για τη νεολαία. 6 Στην Παλαιστίνη, υπάρχει φτωχή βιβλιογραφία σχετικά με τις στάσεις, τις συμπεριφορές, τη σωματική και ψυχική ευεξία των παιδιών. Με σκοπό να καλύψει αυτό το κενό), το Πανεπιστήμιο Al-Quds αποφάσισε το 1995 να ενταχθεί στο έργο HBSC, σε μια προσπάθεια να εκτιμήσει και να παρακολουθήσει επαρκώς την υγεία των παιδιών της Παλαιστίνης. Η παρούσα μελέτη συζητάει δύο θέματα του προγράμματος HBSC, 1) Διατροφή και Παχυσαρκία και 2)- Ακούσιοι τραυματισμοί. Το πρώτο θέμα αποσκοπεί στον καθορισμό της κατανομής της παχυσαρκίας στην περιοχή της Μεσογείου γενικά, και στην αξιολόγηση της κατάστασης της διατροφής των παιδιών της Παλαιστίνης σχολικής ηλικίας ιδίως στην Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο θέμα αποσκοπεί στην περιγραφή των μη θανατηφόρων τραυματισμών. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Για την επίτευξη του πρώτου σκοπού, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2007 μετα-ανάλυση 102 άρθρων τα οποία δημοσιεύτηκαν κατά τo χρονικό διάστημα 1997-2007 στην βάση δεδομένων ‘Medline (και αφορούν 17 χώρες της Μεσογείου) χρησιμοποιώντας την λέξη «παχυσαρκία» και σχετικές λέξεις-κλειδιά. Επίσης, αναλύθηκαν δεδομένα από cross-sectional μελέτη 2002- 2003 η οποία είχε στόχο 313 εφήβους τυχαία επιλεγμένων από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στην Ιερουσαλήμ. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που είχε προηγουμένως σταθμιστεί για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του και περιλαμβάνει εκτός από τη συνέντευξη, ανθρωπομετρικά δεδομένα και δεδομένα αιμοσφαιρίνης, 24ωρη διαιτητική ανάκληση και ένα ερωτηματολόγιο φυσικής δραστηριότητας. Στο δεύτερο θέμα, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της cross-sectional μελέτης “Palestinian Health Behavior in School-aged Children”(HBSC). Οι μαθητές των τάξεων 6, 8, 10, και 12 αυτοσυμπλήρωσαν μια τροποποιημένη έκδοση του διεθνούς ερωτηματολογίου HBSC, με αποτέλεσμα 15.963 μαθητές (47,3% αγόρια και 52,7% κορίτσια) να περιλαμβάνονται σε αυτή τη μελέτη (56,9% από τη Δυτική Όχθη και 43,1% από τη Γάζα). Από το σύνολο των επιλεγμένων παιδιών, 7 6458 (40,8%) συμπλήρωσαν ένα προαιρετικό πακέτο (ερωτηματολόγιο) σχετιζόμενο με την εργασία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μετά-ανάλυση κατέδειξε ότι οι ενήλικες εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά παχυσαρκίας σε σχέση με τα παιδιά σε όλες τις ηπείρους στη Μεσόγειο ανεξάρτητα από τα διαφορετικά επίπεδα εισοδήματος. Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών στην Ευρώπη ήταν υψηλότερος από ό, τι μεταξύ των Ασιατών. 1) Στην Ιερουσαλήμ, η αξιολόγηση έδειξε ότι η κατάσταση των υπέρβαρων (24.3%) ή παχύσαρκων ατόμων (9.9%) συνηπήρχε με λιποβαρείς (4,8%) και/ή αναιμικές καταστάσεις (23,3%). Λιγότερο από ένας στους τέσσερις (22,4%) των Παλαιστινίων φοιτητών δήλωσαν συμμετοχή σε κάποια σωματική δραστηριότητα περισσότερο από 5 ημέρες την εβδομάδα, με τα άρρενα άτομα να είναι σωματικά πιο δραστήρια (P<0,01). Η πλειοψηφία των παιδιών προσλαμβάνει λιγότερο από το 80% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης (RDA) για τα περισσότερα μικροθρεπτικά συστατικά. Παρά το γεγονός ότι ο υποσιτισμός ήταν εμφανής στο δείγμα, το 80% των παιδιών βαθμολόγησαν την υγεία τους ως εξαιρετική, με τα άρρενα άτομα να χαρακτηρίζουν την υγεία τους ως βέλτιστη (P<0,01). 2) Η ανάλυση του δεύτερου θέματος ανέδειξε ότι το τραύμα είναι η κύρια αιτία της κακής υγείας μεταξύ των Παλαιστινίων παιδιών σε όλη τη χώρα. Από το σύνολο των 15.963 εφήβων, το 47,6% τραυματίστηκαν, με τα άρρενα άτομα (53,5%) να είναι στατιστικά πιο επιρρεπή σε τραυματισμούς σε σχέση με τα θήλεα (42,1%) (<0,001). Το σύνολο των ατόμων με περισσότερους από ένα τραυματισμό, φάνηκε να μειώνεται κατά ηλικία και βρέθηκε επίσης σημαντικά υψηλότερη στα αγόρια παρά στα κορίτσια (27,3% και 17,9%, αντίστοιχα <0,001). Παιδιά οικογενειών με χαμηλό Δείκτη Οικογενειακής Ευμάρειας (Family Affluence Scale - FAS) παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερες αναλογίες τραυματισμών από εκείνα που ζουν σε οικογένειες με μέτρια ή υψηλή FAS (< 0,001). Ο αριθμός των τραυματισμών κατά την διάρκεια ποδηλασίας ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στα αγόρια (46,3%) συγκριτικά με τα κορίτσια (41,7%) 8 (<0,001), ενώ ο αριθμός των τραυματισμών κατά το περπάτημα/τρέξιμο ήταν μεγαλύτερος στα κοριτσια (32,5%) σε σχέση με τα αγόρια (28,0%) (<0,001). 3) Περίπου το 73,8% των μαθητών οι οποίοι συμπλήρωσαν το προαιρετικό πακέτο ανέφεραν ότι εργάζονται κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, από τους οποίους το 79,1% δήλωσαν ότι υπέστησαν κάποιο τραυματισμό που σχετίζεται με την εργασία την οποία εκτελούσαν. Τα εργατικά ατυχήματα ήταν σημαντικά περισσότερα στα αγόρια, σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, και σε παιδιά που είναι εγγεγραμμένα σε σχολεία της UNRWA και ζουν στη Λωρίδα της Γάζας (P<0.05). Τα παιδιά που εργάζονται περισσότερο από 3 ώρες/ημέρα είχαν περισσότερες πιθανότητες κατά ένα συντελεστή 1,73 (95% CI,1.53-1.95) να υποστούν κάποιο τραυματισμό από αυτούς που εργάζονται λιγότερο από 3 ώρες/μέρα. Περίπου τα μισά από τα παιδιά εργάστηκαν στο λιανικό εμπόριο (51,5%), τη γεωργία (20,0%) και τον καθαρισμό (11,4%). Το είδος του τραυματισμού είχε άμεση σχέση με το είδος της εκτελούμενης εργασίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Στην Παλαιστίνη δεν εκτιμούνται ιδιαίτερα ο βαθμός, οι παράγοντες κινδύνου και οι προβλέψεις της παιδικής παχυσαρκίας και των τραυματισμών. Ευρήματα της παρούσας μελέτης καλύπτουν ένα κενό στη βιβλιογραφία για την εφηβική υγεία στην Παλαιστίνη, παρέχοντας νέες πληροφορίες σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων και τον κίνδυνο τραυματισμού. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να παρέχουν αρχικά κατευθυντήριες οδηγίες για το σχεδιασμό ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία ενθαρρύνουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες σε συνδυασμό με τη σωματική δραστηριότητα. Επιπλέον μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός «Εθνικού Προγράμματος Παρέμβασης και Πρόληψης Τραυματισμών» με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των Παλαιστινίων εφήβων. (EL)
Children are vital to the nation’s development. Over the years, evidence has shown that good physical and psychological health during childhood sets the stage for positive and healthy choices to be made during adulthood. Children have begun to be recognized not only for who they are today but for their future roles in creating families and powering the workforce. In order to reinforce this perspective, the Health Behavior of School Aged Children Project (HBSC) project was developed by researchers from England, Finland and Norway and was adopted by the WHO Regional Office for Europe in 1983. The goal of HBSC is to obtain data about adolescent behavior, concerning health, and to make this information available so as to enable the improvement of health services and programs for youth. 2 In Palestine, there is little literature about children’s attitudes, behaviours, physical or psychological well-being. As a result, Al-Quds University decided in 1995 to join the HBSC project in an effort to adequately assess and monitor the health of Palestinian children. The purpose of this thesis is to discuss two themes of the HBSC project in Palestine 1- nutrition and obesity, 2- unintentional injuries. While theme one aims to determine the distribution of obesity in the Mediterranean region in general and assess the nutrition status of Palestinian school aged children in Jerusalem in particular, theme two aims to describe nonfatal injuries and documenting the prevalence and nature of unintentional injuries. Methodology To achieve the purpose for theme one, a meta-analysis was conducted for 102 articles cited during the period (1997–2007) in Medline database (for 17 Mediterranean countries) searched during the summer of 2007 using the word ‘obesity’ and its related keywords. As the scope of the study was to assess the prevalence of obesity in the Mediterranean region, the continents were used as the unit of analysis rather than countries. Also data from the 2002/2003 school-based cross-sectional study targeting 313 adolescents at random from both public and private schools in Jerusalem was analyzed. A previously validated and reliable questionnaire was administered through interviews that included anthropometric and hemoglobin measurements, 24-h dietary intake recall and a physical activity. In theme two, data from the 2006 “Palestinian Health Behaviour in School-aged Children” (HBSC) cross-sectional survey was used. Students of grades 6, 8, 10, and 12 self-completed a modified version of the international HBSC questionnaire, resulting in 15,963 students (47.3% boys and 52.7% girls) included in this study (56.9% from the West Bank and 43.1% from Gaza). From the total selected children, 6458 (40.8%) completed an optional package related to labor. 3 Results Analysis for theme one showed that adults were more obese than children in all Mediterranean continents and in different levels of income. The prevalence of obesity among European children was higher than among Asians. In Jerusalem, the nutrition assessment had shown that being overweight (24.3%) or obese (9.9%) coexisted with being underweight (4.8%) and/or anemic (23.3%). Less than one in four (22.4%) of the Palestinian students reported engaging in physical activity more than 5 days a week with boys being more physically active (P<0.01). The majority of children met less than 80% of the recommended daily allowances (RDA) for most micronutrients. Although malnutrition was evident in the sample, 80% of children rated their health as excellent with boys reporting themselves as healthier (p<0.01). Analysis for theme two showed that injury is a leading cause of poor health among Palestinian children across the country. Of the total 15,963 adolescents, 47.6% were injured, boys (53.5%) being statistically more likely to be injured than girls (42.1%) (<0.001). The prevalence of those injured more than once decreased by age and was also found significantly higher in boys than in girls (27.3% and 17.9%, resp.) (< 0.001). Children living in low family affluence scale (FAS) showed significantly lower ratios of injuries than those living in moderate and high FAS families (< 0.001). Injuries while biking were significantly higher among boys (46.3%) than girls (41.7%) (<0.001), and injuries while walking/running were more prevalent among girls (32.5%) than boys (28.0%) (<0.001). Approximately 73.8% of the students who filled the optional package reported working during the last 12 months, from whom 79.1% sustained a work related injury. Work injuries were significantly higher among boys, younger children, children enrolled in UNRWA Schools and living in Gaza Strip (P<0.05). Children working more than 3 hours a day were more likely, by a factor of 1.73 (95% CI, 1.53- 1.95), to experience injuries than those working less than 3 hours a day. About half of the 4 children worked in retail trade (51.5%), while 20% worked in agriculture and 11.4% were in the field of cleaning (11.4%). Injury types were related to the type of work performed. Conclusion In Palestine, the extent, risk factors, and preventability of child obesity and how they relate to injuries are not extensively appreciated. Findings from this thesis fill a recognized void in the Palestinian adolescent health literature, in that it provides new information about their eating habits and risk of injuries. It is hoped that the results of the present study can provide guidelines for designing awareness and school education programs that encourage healthy dietary habits combined with physical activity. As well as the development of a National Injury Prevention and Intervention Programs aimed at enhancing the safety of Palestinian adolescents. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Παχυσαρκία
Εκτίμηση διατροφή
Αναιμία
Obesity
Labor Palaistine
Anemia
Εργασίας
Παιδιά σχολικής ηλικίας
Παλαιστίνη
Συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων-μαθητών
Ακούσιοι τραυματισμοί
School-aged children
Nutrition assessment
Unintentional injuries
HBSC survey


Αγγλική γλώσσα

2014-04-10


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.