Η επίδραση της απουσίας της πρωτεϊνης TAG-1 στην έκφραση γονιδίων και μεταγραφικών παραγόντων που σχετίζονται με την διαδικασία της μυελίνωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe effect of the absence of TAG-1 in the expression level of specific myelin genes and transcription factors
Η επίδραση της απουσίας της πρωτεϊνης TAG-1 στην έκφραση γονιδίων και μεταγραφικών παραγόντων που σχετίζονται με την διαδικασία της μυελίνωσης

Καλαφατάκης, Ηλίας

Καραγωγέως, Δόμνα
Σαββάκη, Μαρία

Η μυελίνωση είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Ο κύριος σκοπός του στρώματος μυελίνης είναι να αυξηθεί η ταχύτητα με την οποία οι ώσεις διαδίδονται κατά μήκος των εμμύελων ινών. Η μυελίνη μειώνει την χωρητικότητα και αυξάνει την ηλεκτρική αντίσταση κατά μήκος της κυτταρικής μεμβράνης. Έτσι, η μυελίνωση αποτρέπει την έξοδο του ηλεκτρικού ρεύματος από τον νευράξονα και βοηθάει στην σωστή μετάδοση του ηλεκτρικού σήματος για την φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Τα κύτταρα Schwann παρέχουν την μυελίνη του περιφερικού νευρικού συστήματος , ενώ τα ολιγοδενδροκύτταρα παρέχουν μυελίνη στους άξονες του κεντρικού νευρικού συστήματος . Το μόριο κυτταρικής συνάφειας TAG-1 εκφράζεται από νευρώνες και ολιγοδενδροκύτταρα και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο κατά την ανάπτυξη των νευραξόνων, όπως επίσης και κάτα την διαδικασία της μυελίνωσης. Απουσία της πρωτείνης TAG-1 έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ορισμένων ανωμαλιών και δυσλειτουργιών όσον αφορά τους άξονες. Μία από αυτές είναι και η υπομυελίνωση που παρατηρείται στους νευράξονες. H υπομυελίνωση αυτή μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποια δυσλειτουργία κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των ολιγοδενδροκυττάρων, είτε σε κάποια δυσλειτουργία κατά την διάρκεια της διαδικασίας της μυελίνωσης. Ο στόχος των πειραμάτων μας ήταν να εξετάσουμε αν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ ποντικιών WT και KO για την TAG-1 στην έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων (plp, mbp, cnp, mag, nogo-a) και μεταγραφικών παραγόντων (zfp, mrf )που παίζουν σημαντικό ρόλο κατά την διαδικασία της μυελίνωσης. Τα πειράματα μας έγιναν σε 3 διαφορετικές ηλικίες, στη ηλικία P10 (έναρξη μυελίνωσης), στη ηλικία Ρ21 (pick της μυελίνωσης) και στην ηλικία Ρ30 (τέλος της μυελίνωσης). Τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας έδειξαν πως στα KO ποντίκια υπάρχει μία καθυστέρηση στην έκφραση ορισμένων από τα γονίδια που αναφέραμε παραπάνω (plp, mbp, cnp, nogo-a) και ως εκ τούτου παρατηρείται μια καθυστέρηση και στην διαδικασία της μυελίνωσης. Επίσης με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας είναι πιθανόν η υπερέκφραση του μεταγραφικού παράγοντα MRF να λειτουργεί σαν ένας αμυντικός μηχανισμός προσπαθώντας να επιδιορθώσει αυτή την δυσλειτουργία. (EL)
Myelination is a very important procedure of the nervous system. The main purpose of a myelin sheath is to increase the speed at which impulses propagate along the myelinated fiber. Myelin decreases capacitance and increases electrical resistance across the cell membrane. Thus, myelination prevents the electrical current from leaving the axon and helps in the transmission of the electrical signal that is required for the coordination of the vertebrate nervous system between different brain areas. Schwann cells supply the myelin for the peripheral nervous system, whereas oligodendrocytes myelinate the axons of the central nervous system. Loss of myelin in the axons is one of the main reasons for a lot of neurodegenerative diseases. The cell adhesion molecule TAG-1 is expressed by neurons and glial cells and plays a very important role in axon outgrowth, migration and fasciculation during development. It also plays a very important role in the production and maintenance of myelin. Absence of TAG-1 leads to a lot of abnormalities and axon dysfunctions. One of these is the hypomyelination that occurs in axons. This hypomyelination may occur either from defects in oligodendrocytes development or from defects during myelination process. In our study we focus in the possible defects during myelination process. The goal of our experiments was to examine if there is any difference in the expression level of specific myelin genes (plp, mbp, cnp, mag, nogo-a) and transcription factors (zfp, mrf) in WT and KO mice for TAG-1 in three different time points: in P10 (initiation of myelination in mice), P21 (pick of myelination in mice) and P30 (end of myelination). Our results indicate that in TAG-1 KO mice there is an overall delay in the production of myelin genes (plp,mbp, cnp, nogo-a) and probably a delay in myelination. There is also a mechanism that tries to repair this defect through the up-regulation of the transcription factor MRF. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

ολιγοδενδροκύτταρα
Oligodendrocytes
Νευράξονες


Αγγλική γλώσσα

2015-07-17


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.