Πρωτεϊνες που ρυθμίζουν τα επίπεδα και τις λειτουργίες της HDL : νέες προοπτικές για τη θεραπεία της καρδιαγγειακής νόσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοProteins that regulate the levels and functions of HDL:
Πρωτεϊνες που ρυθμίζουν τα επίπεδα και τις λειτουργίες της HDL : νέες προοπτικές για τη θεραπεία της καρδιαγγειακής νόσου

Φωτάκης, Παναγιώτης
Καρδάσης, Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Πολυάριθμες επιδημιολογικές και γενετικές μελέτες καθώς και μελέτες σε μοντέλα ζώων έχουν δείξει ότι HDL έχει έναν μεγάλο αριθμό λειτουργιών που μπορεί να συμβάλουν στην προστασία από την καρδιαγγειακή νόσο. Ο μεταβολισμός της HDL είναι μια σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει τη δράση πρωτεϊνών της κυτταρική μεμβράνης καθώς και πρωτεϊνών του πλάσματος. Στη διατριβή αυτή περιγράφονται πειράματα που διερευνούν το μονοπάτι του σχηματισμού της HDL χρησιμοποιώντας γονιδιακή μεταφορά μέσω αδενοϊών σε διάφορα ζωικά μοντέλα ποντικο. Πιό συγκεκριμένα μελετήσαμε τα εξής: 1. Τη σημασία των υδρόφοβων αμινοξέων στην περιοχή 218-230 της apoA-I στο σχηματισμό της HDL. 2. Την επίδραση μεταλλάξεων στην LCAT στο σχηματισμό της HDL. 3. Την επίδραση του ενζύμου CTα στο σχηματισμό της HDL. 4. Η συμβολή των επικρατουσών μεταλλάξεων της apoE στην ομοιόσταση των λιπιδίων και στο σχηματισμό της HDL. 5. Η σύμπραξη της apoA-IV και της LCAT στο σχηματισμό της HDL που περιέχει apoA-IV. 6. Η επίδραση της HDL που περιέχει apoE ή apoA-I στην έκφραση γονιδίων των ενδοθηλιακών κυττάρων. (EL)
1 ABSTRACT Many studies have shown that HDL has a plethora of functions that may contribute to the protection from cardiovascular disease. The pathway of the biogenesis and catabolism of HDL is a complex process and involves several membrane bound and plasma proteins. Using adenoviruses mediated gene transfer in various mouse models, the studies described in this thesis explore the pathway of the biogenesis of HDL and more specifically the following: 1. The importance of the hydrophobic residues in the 218-230 region of apoA-I in the biogenesis of HDL. 2. The effects of LCAT mutations on the biogenesis of HDL. 3. The effects of CTα on the biogenesis of HDL. 4. The contribution of dominant mutations in apoE to lipid homeostasis and the biogenesis of HDL. 5. The synergy of apoA-IV and LCAT on the biogenesis of apoA-IV containing HDL. 6. The effect of reconsituted HDL containing apoE and apoA-I on endothelial gene expression. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Καρδιαγγειακή νόσος
HDL
Αθηροσκλήρωση
Atherosclerosis
Χοληστερόλη
Cardiovascular disease
Cholesterol


Αγγλική γλώσσα

2014-07-24


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.