Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦωτοχημικός εμπλουτισμός δισδιάστατων κρυσταλλικών υλικών
Photochemical doping of two-dimensional crystalline materials

Στιβακτάκη, Μαρίνα Α.

Στρατάκης, Εμμανουήλ
Φωτάκης, Κωνσταντίνος

Τα δυο διαστάσεων υπέρλεπτα υλικά (2D) έχουν παρουσιάσει τέραστιο επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων τους. Στην οικογένεια των υλικών αυτών ανήκουν και τα δισδιάστατα διχαλκογενή μέταλλα μετάπτωσης (TMDs). Συγκεκριμένα, σ’ αυτή την εργασία μελετήσαμε το TMDs δισουλφίδιο του μολυβδαινίου (MoS2) από το οποίο με χρήση μηχανικής αποφλοίωσης αλλά και λόγω ασθενών δεσμών Van der waals ανάμεσα στα στρώματά του, από μορφή κρυστάλλου (bulk) μπορούμε εύκολα να απομονώσουμε ένα μόνο στρώμα. Το ένα στρώμα σε σχέση με τη μορφή bulk του υλικού παρουσιάζει αξιοσημείωτες οπτικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες που το καθιστούν πολύ επιθυμιτό για οπτοηλεκτρονικές και φωτονικές εφαρμογές. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της τεχνικής του φωτοχημικού εμπλουτισμού σε μηχανικής αποφλοίωσης μονοστρώματα MoS2 με χρήση παλμικού UV λέιζερ. Το υλικό ακτινοβολείται με το λέιζερ σε περιβάλλον χλωρίου ή αμμωνίας. Επειδή ο εμπλουτισμός επηρεάζει την πυκνότητα των φορέων και τις ιδιότητες των εξιτονίων προσπαθούμε με τη τεχνική αυτή να καταλήξουμε σε έλεγχο του ενεργειακού χάσματος του υλικού, κάνοντάς το ακόμα πιο αξιόλογο για πληθώρα νέων εφαρμογών. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε στη συγκεκριμένη μελέτη για να κατανοήσουμε την επίδραση του φωτοχημικού εμπλουτισμού στο δισουλφίδιο του μολυβδαινίου ήταν οι φασματοσκοπίες Raman και φωταύγειας, αφού παρατηρήσαμε αξιοσημείωτες αλλαγές στα φάσματά τους μετά τον εμπλουτισμό. (EL)
Two dimensional (2D) ultrathin materials, in recent years have attracted great scientific interest because of their remarkable properties. 2D Transition metals dichalcogenides (TMDs) are materials that belong to the family of 2D. Specifically, in this thesis we study the TMDs molybdenum disulfide (MoS2), which can easily be mechanically exfoliated by bulk to a single layer because of weak Van der Waals forces between layers. Monolayer compared with bulk exhibit great optical and electronic properties make it very desirable for various optoelectronic and photonic applications. The purpose of this work is to study the photochemical doping technique of mechanically exfoliated monolayer MoS2 using a pulsed UV laser. The sample is irradiated by laser in chlorine and nitrogen environment. Because doping affects carrier’ densities and excitonic properties, with this technique we are trying to tune the band gap of the material, making it even more valuable for a variety of new applications. Raman and photoluminescence spectroscopy help us to understand the effect of photochemical doping of molybdenum disulfide (MoS2) because both exhibited remarkable spectra changes after doping. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Δισδιάστατα υλικά


Ελληνική γλώσσα

2016-07-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.