Μελέτη της συσσώρευσης χρωμίου σε λαχανικά από περιοχή με αυξημένο CrVI στον υδροφόρο ορίζοντα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Study of chromium accumulation in vegetables by area with increased CrVI in aquifer
Μελέτη της συσσώρευσης χρωμίου σε λαχανικά από περιοχή με αυξημένο CrVI στον υδροφόρο ορίζοντα

Κουνδουράκη, Χαρίκλεια Ζαχ
Koundouraki, Charikleia

Περγαντής, Σπυρίδων

Το χρώμιο αποτελεί ένα στοιχείο, το οποίο συναντάται στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος, στα πετρώματα και στην ηφαιστειακή σκόνη, καθώς επίσης και στους φυτικούς και ζωικούς ιστούς. Ο άνθρωπος εκτίθεται στο στοιχείο, μέσω του ατμοσφαιρικού αέρα, του πόσιμου νερού, διαφόρων τροφών και μέσω δερματικής επαφής. Οι κυριότερες οξειδωτικές καταστάσεις, στις οποίες συναντάται το στοιχείο, είναι οι +3 και +6. Το τρισθενές χρώμιο αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ το εξασθενές είναι ιδιαίτερα τοξικό και, για το λόγο αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organisation-WHO) έχει θεσπίσει το όριο των 50 μg/L, για το ολικό χρώμιο στο πόσιμο νερό. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στην Θήβα και στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, όπου έχουν ανιχνευτεί υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου στα φυσικά νερά. Η παρούσα μελέτη εστιάστηκε στην ανάλυση λαχανικών από την Θήβα, καθώς και από διάφορες άλλες περιοχές, με σκοπό τον προσδιορισμό της ολικής συγκέντρωσης χρωμίου σε αυτά, με την τεχνική της Φασματομετρίας Μάζας Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry – ICP-MS). Παράλληλα, επιδιώχθηκε μια πρώτη εκτίμηση, σχετικά με το ποσοστό του ολικού χρωμίου, το οποίο βρίσκεται σε εξασθενή μορφή στα προϊόντα αυτά, ενώ, με την χρήση της βάσης δεδομένων διατροφικών συνηθειών DAFNE (DAta Food Networking), πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός της ποσότητας χρωμίου που προσλαμβάνει, ημερησίως, ένας μέσος Έλληνας, μέσω της κατανάλωσης των εξεταζόμενων λαχανικών. Τέλος, για την εξαγωγή προκαταρκτικών συμπερασμάτων, σχετικά με την επίδραση που έχει η παρουσία χρωμίου στην ανάπτυξη των φυτών, αλλά και την τάση των φυτών να απορροφούν το χρώμιο που υπάρχει στο περιβάλλον τους, έλαβε χώρα υδροπονική μελέτη, με χρονοσειρά και παρεμβάσεις χρωμίου σε δείγματα από μαρούλια. (EL)
Chromium is a metalloid that is distributed in the environment and more specifically is found in the atmosphere, in natural waters, in soils, in sediments, in the volcanic dust and finally in animal and plant tissues. Its predominant oxidation states are +3 and +6, while humans are exposed to it mainly through drinking water and diet. Trivalent chromium is an essential element for humans, whilst the haxavalent form is considered extremely toxic and carcinogenic. The World Health Organisation (WHO) has defined as maximum permitted concentration of total chromium in drinking water 50 μg/L. Today the interest has focused to the region of Thiva, where high concentrations of chromium in natural waters have been detected. In the present study, the determination of total chromium concentrations in vegetables from Thiva and some other regions was conducted, using the technique Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS). At the same time, the level of hexavalent chromium in the examined samples was estimated, whilst using the data base DAFNE (DAta Food Networking), we calculated the amount of chromium that is taken by Greek people, daily through consuming these specific products. Finally, a hydroponic study with the addition of hexavalent and trivalent chromium of known concentrations in the nutrient solution, took place in the laboratory, in order to obtain some basic conclusions about the tendency of the plants to absorb chromium. The vegetables that were examined were lettuces. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ολικό χρώμιο σε λαχανικά
Total chromium in vegetables
Εξασθενές χρώμιο
ICP-MS
Χρώμιο


Greek

2011-05-27


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)