Εναλλακτική αξιολόγηση του μαθητή στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση : επίσημη εκπαιδευτική πολιτική και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Εναλλακτική αξιολόγηση του μαθητή στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση : επίσημη εκπαιδευτική πολιτική και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών

Τσιακίρης, Δημήτριος

Ε. Κατσαρού

Η εργασία αυτή καταγράφει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εναλλακτική αξιολόγηση του μαθητή στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Στηρίζεται και περιλαμβάνει στοιχεία αντλημένα από τη βιβλιογραφία, ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση, καθώς και δεδομένα που προέρχονται από εμπειρική τεκμηρίωση σαν αποτέλεσμα της έρευνας που έγινε στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης του Ρεθύμνου. Με την έννοια αυτή επιδιώκει να αποτελέσει μια σύνθεση θεωρητικών συζητήσεων και προβληματισμών με τα πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα μέσα από μια κριτική διαπραγμάτευση ως προς την αντιμετώπιση της αξιολόγησης, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, με σκοπό να απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν σχέση με τη σπουδαιότητα της αξιοποίησής της αξιολόγησης του μαθητή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, νοούμενη σαν διαδικασία βελτίωσης και παραγωγής γνώσης. Με άλλα λόγια επιδιώκει να συζητήσει πόσο η εναλλακτική αξιολόγηση του μαθητή έχει βρει ανταπόκριση στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, ώστε να την αξιοποιούν στην καθημερινή τους δράση. Παράλληλα, η εργασία αυτή τοποθετεί στο επίκεντρο της συζήτησης την εκπαιδευτική πολιτική με δύο τρόπους. Από τη μια πλευρά παρουσιάζει τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής και τα βήματα που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια στη χώρα μας με τον προσανατολισμό της στο κονστρουκτιβιστικό παράδειγμα και την υιοθέτηση κάποιων αρχών του, όπως αποτυπώνεται σε επίσημα νομοθετικά κείμενα (Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1999 και Δ.Ε.Π.Π.Σ. του 2003), σαν προσπάθεια εναρμόνισής της στο σημερινό, ταχύτατα μεταβαλλόμενο, περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, η εργασία παρακολουθεί και παρουσιάζει συνοπτικά τα μέσα άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως εκφράζονται μέσα από τις εγκύκλιους οδηγιών για την αξιολόγηση του μαθητή στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Το κεντρικό ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό η ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική παρουσιάζει την επάρκεια και την ουσιαστική στόχευση/ βούληση, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί έμπρακτα η εναλλακτική αξιολόγηση του μαθητή, την οποία δείχνει να υιοθετεί και να προβάλει σε θεωρητικό/ ρητορικό επίπεδο. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Εναλλακτική αξιολόγηση του μαθητή
Εκπαιδευτική αξιολόγηση
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών
Εκαπιδευτική πολιτική


Greek

2014


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)