Μέθοδος βελτιστοποίησης με τη χρήση του συζυγούς τελεστή για τη λύση αντίστροφων προβλημάτων κυματικής διάδοσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Optimal control adjoint method for inversion in wave propagation
Μέθοδος βελτιστοποίησης με τη χρήση του συζυγούς τελεστή για τη λύση αντίστροφων προβλημάτων κυματικής διάδοσης

Καρασμάρη, Ευτυχία Β
Karasmani, Eftychia V

Παπαδάκης, Ιωάννης
Μακράκης, Γεώργιος
Ταρουδάκης, Μιχαήλ

We suppose that the wave propagation inside a medium is modelled by a well posed mathematical problem. Speci¯cally, the adopted model consists of: 1. the properties of the medium (e.g., density, wave speed, attenuation, etc.) 2. the properties and the location of the source 3. the boundary conditions 4. the propagated ¯eld. We choose to write the above problem in terms of a system of partial di®erential equations with initial and boundary conditions. The task of specifying the propagated ¯eld when the properties of the medium, the properties and the location of the source as well as the boundary conditions are assumed to be known, is called the Direct Problem. We suppose that we can obtain a numerical solution for this problem, using an appropriate model. On the other hand, an Inverse Problem arise when the propagated ¯eld is assumed to be known by experimental measurements and the objective is to recover the properties of the medium, or ¯nd the location and the properties of the source, or even determine the boundary conditions. A solution for the Inverse problem can be derived by minimizing the mis¯t between the measured ¯eld and the ¯eld predicted by the model using as control parameters the unknown model parameters. In this work, the wave propagation in a waveguide is modelled via the parabolic approximation and a non-local boundary condition in the form of a Neumann to Dirichlet map is used. An Optimal Control Method using the Adjoint Operator of the problem is exhibited for recovering the properties of the medium. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Direct problem
Αντίστροφο πρόβλημα
Συζυγής τελεστής
Βέλτιστος έλεγχος
Adjoint operator
Optics
Ευθύ πρόβλημα
Parabolic operator
Συνάρτηση σφάλματος
Inverse problem
Παραβολικός τελεστής


Greek

2010-03-23


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)