Μελέτη της χρωματινικής δομής του γενετικού τόπου MHC τάξης ΙΙ και ταυτοποίηση της γονιδιακής σήμανσής του κατά τη μίτωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της χρωματινικής δομής του γενετικού τόπου MHC τάξης ΙΙ και ταυτοποίηση της γονιδιακής σήμανσής του κατά τη μίτωση

Αραμπατζή, Παναγιώτα

Ο γενετικός τόπος των τάξης ΙΙ γονιδίων είναι διεξοδικά μελετημένος όσον αφορά τη ρύθμιση της μεταγραφής του αλλά και τη λειτουργία του κυρίως στα κύτταρα των θηλαστικών. Λίγα όμως είναι γνωστά για τη χρωματινική δομή της περιοχής αυτής και γενικότερα για τη διαμόρφωση της χρωματίνης στον χώρο. Γενικά, η χρωματινική δομή των ενεργών μεταγραφικά γονιδίων έχει μια πιο ανοιχτή αρχιτεκτονική σε αντίθεση με τα γονίδια που δεν εκφράζονται. Η μελέτη της πρόσβασης της χρωματίνης στον υποκινητή του HLA-DRA γονιδίου με τη τεχνική της υπερευαισθησίας της χρωματίνης σε περιοριστικές ενδονουκλεάσες έδειξε διαφορετικό βαθμό πρόσβασης της περιοχής αυτής στις διαφορετικές Β λεμφοκυτταρικές σειρές Raji, RJ2.2.5, SJO και SJO R. Παρ όλα αυτά η χαρτογράφηση του νουκλεοσώματος στη περιοχή αυτή δεν έδειξε μετατόπιση του νουκλεοσώματος στις κυτταρικές σειρές Raji και SJO αν και η πρόσβαση της χρωματίνης διαφέρει. Ακόμη, μελετήθηκε η σήμανση των τάξης ΙΙ γονιδίων κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και κυρίως κατά τη μίτωση. Παρατηρήθηκε η παρουσία του ενισχυοσώματος στον υποκινητή του γονιδίου καθώς και η διατήρηση των ενεργοποιητικών τροποποιήσεων των ιστονών. Τέλος, διαπιστώθηκε η παρουσία της βασικής μεταγραφικής μηχανής στη περιοχή αυτή που υποστηρίζει την θεωρία της ύπαρξης της μεταγραφής κατά τη μίτωση. (EL)
The class II cluster is a well studied locus in terms of its transcriptional regulation and function mainly in mammalian cells. Little is known about its chromatin structure and generally about the chromatin conformation in space. In general, the chromatin structure of transcriptionally active genes has an open architecture in contrast with genes that do not expressed. The study of chromatin accessibility in the promoter of HLA-DRA gene with the restriction endonuclease hypersensitivity assay shows differential access in this locus among the different lymphatic B cell lines Raji, RJ2.2.5, SJO and SJO R. Despite this data the nucleosome mapping in this region did not show any movement of the nucleosome neither in Raji cell line nor in SJO cell line in spite of the differential chromatin accessibility. In addition, we studied the bookmarking of class II genes during the cell cycle and mainly during mitosis. We observed the presence of the enhanceosome on the promoter of the gene and also the maintenance of the histone modifications that marks transcriptionally active genes. Finally, it is shown the presence of the general transcription machine in this region which supports the theory of the existence of transcription during mitosis. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2006-03-26


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.