Αξιολόγηση της χρήσης της μεθόδου φασματομετρίας μάζας MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time Of Flight) στην ταχεία ταυτοποίηση τροφομογενών βακτηρίων σε επίπεδο γένους και είδους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αξιολόγηση της χρήσης της μεθόδου φασματομετρίας μάζας MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time Of Flight) στην ταχεία ταυτοποίηση τροφομογενών βακτηρίων σε επίπεδο γένους και είδους

Τραμπάκουλου, Ευσταθία

Σπύρος, Απόστολος
Ψαρουλάκη, Άννα

Δεδομένης της αναγκαιότητας ελέγχου των τροφίμων έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι ανάλυσης σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η ανίχνευση και η ταυτοποίηση των εκάστοτε παθογόνων ή μη μικροοργανισμών. Στην εν λόγω μελέτη ελέγχθηκαν δείγματα τροφίμων τα οποία ελήφθησαν από διάφορες επιχειρήσεις. Οι μικροοργανισμοί που αναπτύχθηκαν ταυτοποιήθηκαν τόσο με μεθόδους της κλασσικής μικροβιολογίας όσο και με την χρήση της φασματομετρίας μάζας MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time Of Flight), η οποία αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη επιστημονική μέθοδο. Αναφορικά με τη μικροβιολογική ανάλυση δειγμάτων τροφίμων, αυτή διεξήχθη με βάση τυποποιημένες μεθόδους ISO (International Standard Organization). Στα πλαίσια αυτών των μεθόδων ο έλεγχος δειγμάτων τροφίμων έγινε με την χρήση παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας για την απομόνωση και την αρίθμηση των μικροοργανισμών-στόχων (δεικτών υγιεινής και δεικτών ασφαλείας). Στη συνέχεια, οι απομονωμένοι μικροοργανισμοί ελέγχθηκαν και με την μέθοδο φασματομετρίας μάζας MALDI-TOF με σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις δύο μεθόδους ανάλυσης. Τα δείγματα που αναλύθηκαν ήταν 400 (τετρακόσια) σε αριθμό και περιελάμβαναν τα παρακάτω: επεξεργασμένα τρόφιμα (έτοιμα προς βρώση μετά από θερμική επεξεργασία), έτοιμες σαλάτες (σύνθετες και φρέσκιες), τυροκομικά, κατεψυγμένα σφολιατοειδή πριν την τελική θερμική επεξεργασία, ωμά κρεατικά και κρεατοσκευάσματα πριν την τελική θερμική επεξεργασία. Το σύνολο των εργαστηριακών ελέγχων έγινε στο εργαστήριο της Μονάδας Μικροβιολογικής Υγιεινής Τροφίμων Ύδατος και Περιβάλλοντος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης. Εν κατακλείδι, η έρευνα κατέληξε σε πλήρη συμφωνία των αποτελεσμάτων των κλασσικών μεθόδων μικροβιολογίας που χρησιμοποιήθηκαν και της μοριακής μεθόδου MALDI-TOF. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Greek

2016-07-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)