Μελέτη φασμάτων NMR μιας και δυο διαστάσεων πρότυπων πολυφαινολών.Μια πρώτη προσέγγιση προσδιορισμού πολυφαινολών στο παρθένο ελαιόλαδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη φασμάτων NMR μιας και δυο διαστάσεων πρότυπων πολυφαινολών.Μια πρώτη προσέγγιση προσδιορισμού πολυφαινολών στο παρθένο ελαιόλαδο

Χριστοφορίδου, Στέλλα (EL)
Christophoridou, Stella (EN)

Η φωσφιτυλίωση ελεύθερων υδροξυλικών και καρβοξυλικών ομάδων σε μία σειρά πρότυπων πολυφαινολικών ενώσεων που περιέχονται στο παρθένο ελαιόλαδο με 2-χλωρο-4,4,5,5-τετραμεθυλοδιοξαφωσφολάνιο επιτρέπει την ανίχνευσή τους με βάση τις χημικές μετατοπίσεις τους στο φάσμα 31P-NMR. Ο προσδιορισμός των χημικών μετατοπίσεων στο φάσμα 31P-NMR έγινε με την χρήση δισδιάστατων τεχνικών NMR. Επιπλέον η ολοκλήρωση των κατάλληλων σημάτων των υδροξυ- παραγώγων στα αντίστοιχα φάσματα επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό αυτών των ενώσεων. Η διατριβή αυτή έχει σκοπό να επιδείξει τη δυνατότητα της φασματοσκοπίας 31P-NMR στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των πολυφαινολών στα παρθένα ελαιόλαδα. (EL)
Phosphitylation of the free hydroxyl and carboxyl groups of a series of polyphenol-containing virgin olive oil model compounds with 2-chloro-4,4,5,5-tetramethyl-dioxaphospholane allows their detection on the basis of the 31P-NMR chemical shifts. Unambiguous assignment of the 31P-NMR chemical shifts of the dihydroxy- and polyhydroxy-phenols has been achieved by employing a number of two-dimensional NMR techniques. Furthermore, integration of the appropriate signals of the hydroxyl derivatives in the corresponding 31P-NMR spectra allows the quantification of these compounds. This study demonstrates the potential of 31P-NMR spectroscopy for the qualitative and quantitative analysis of polyphenols in virgin olive oils. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2001-03-01
2001-06-07


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.