Μελέτη φασμάτων NMR μιας και δυο διαστάσεων πρότυπων πολυφαινολών.Μια πρώτη προσέγγιση προσδιορισμού πολυφαινολών στο παρθένο ελαιόλαδο

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2001 (EN)
Μελέτη φασμάτων NMR μιας και δυο διαστάσεων πρότυπων πολυφαινολών.Μια πρώτη προσέγγιση προσδιορισμού πολυφαινολών στο παρθένο ελαιόλαδο

Χριστοφορίδου, Στέλλα (EL)
Christophoridou, Stella (EN)

Η φωσφιτυλίωση ελεύθερων υδροξυλικών και καρβοξυλικών ομάδων σε μία σειρά πρότυπων πολυφαινολικών ενώσεων που περιέχονται στο παρθένο ελαιόλαδο με 2-χλωρο-4,4,5,5-τετραμεθυλοδιοξαφωσφολάνιο επιτρέπει την ανίχνευσή τους με βάση τις χημικές μετατοπίσεις τους στο φάσμα 31P-NMR. Ο προσδιορισμός των χημικών μετατοπίσεων στο φάσμα 31P-NMR έγινε με την χρήση δισδιάστατων τεχνικών NMR. Επιπλέον η ολοκλήρωση των κατάλληλων σημάτων των υδροξυ- παραγώγων στα αντίστοιχα φάσματα επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό αυτών των ενώσεων. Η διατριβή αυτή έχει σκοπό να επιδείξει τη δυνατότητα της φασματοσκοπίας 31P-NMR στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των πολυφαινολών στα παρθένα ελαιόλαδα. (EL)
Phosphitylation of the free hydroxyl and carboxyl groups of a series of polyphenol-containing virgin olive oil model compounds with 2-chloro-4,4,5,5-tetramethyl-dioxaphospholane allows their detection on the basis of the 31P-NMR chemical shifts. Unambiguous assignment of the 31P-NMR chemical shifts of the dihydroxy- and polyhydroxy-phenols has been achieved by employing a number of two-dimensional NMR techniques. Furthermore, integration of the appropriate signals of the hydroxyl derivatives in the corresponding 31P-NMR spectra allows the quantification of these compounds. This study demonstrates the potential of 31P-NMR spectroscopy for the qualitative and quantitative analysis of polyphenols in virgin olive oils. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2001-03-01
2001-06-07


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)