Συναίσθημα και δεσμός στην ποιότητα ζωής ασθενών με καρδιολογικές παθήσεις και των συντρόφων τους : μια δυαδική ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυναίσθημα και δεσμός στην ποιότητα ζωής ασθενών με καρδιολογικές παθήσεις και των συντρόφων τους : μια δυαδική ανάλυση

Τσιλιγγίρη, Χριστίνα

Κ. Χατήρα
Κ. Καφέτσιος
Ε. Καραδήμας

Στην παρούσα εργασία προχωρήσαμε σε μια δυαδική ανάλυση για τις επιδράσεις του συναισθήματος και των τύπων δεσμού στην ποιότητα ζωής των καρδιολογικών ασθενών και των συντρόφων τους. Το δείγμα μας αποτελούνταν από εξήντα (60) ζευγάρια. Οι διαστάσεις της ποιότητας ζωής που μελετήσαμε ήταν η γενική υγεία, η κοινωνική επιβάρυνση εξαιτίας προβλημάτων του/της συζύγου, ο σωματικός πόνος και οι περιορισμοί σε επίπεδο ρόλων στην καθημερινότητα. Στο πρώτο κομμάτι των αναλύσεων επικεντρωθήκαμε στις επιδράσεις του φόβου και της χαράς, όπου και βρήκαμε σημαντικές επιπτώσεις του φόβου σε ατομικό επίπεδο και για τους δυο σχετικά με τη γενική τους υγεία. Σε δυαδικό επίπεδο φαίνεται ότι ο φόβος τόσο του ίδιου όσο και αυτός του συντρόφου επιδρούν αρνητικά στην λειτουργικότητα σε επίπεδο καθημερινών ρόλων των ασθενών, ενώ οι ίδιες μεταβλητές επιδρούν αρνητικά στην κοινωνική λειτουργικότητα των συντρόφων. Σχετικά με τους περιορισμούς ρόλου στους συντρόφους, ο φόβος αποτελεί σημαντική προβλεπτική μεταβλητή. Όσον αφορά τον σωματικό πόνο των ασθενών βρέθηκε ότι η χαρά των ίδιων των ασθενών προβλέπει θετικά τα χαμηλά επίπεδα πόνου, ενώ σε δυαδικό επίπεδο ο φόβος των συντρόφων επιδρά ισοδύναμα αλλά αρνητικά στον πόνο των ασθενών. Στο δεύτερο κομμάτι των αναλύσεων βρέθηκε ότι ο τύπος αποφυγής του ασθενούς προβλέπει αρνητικά την γενική υγεία του συντρόφου. Οι περιορισμοί ρόλου στην καθημερινότητα όσον αφορά τους ασθενείς σχετίζονται με υψηλότερα επίπεδα τύπου εμμονής, ενώ αυτοί των συντρόφων με υψηλότερα επίπεδα στον τύπο αποφυγής. Τέλος ο τύπος εμμονής στους ασθενείς σχετίζεται αρνητικά με χαμηλότερα επίπεδα αναφοράς πόνου. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2012


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.