Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνόργανος φώσφορος σε αιωρούμενα σωματίδια στην ανατολική μεσόγειο
Input of atmospheric phosphorous in the east mediterranean sea

Χανιωτάκη, Αργυρώ Β

Σπύρος, Απόστολος
Κανακίδου, Μαρία
Μιχαλόπουλος, Νικόλαος

Μια ειδική κατηγορία ανόργανων αλάτων που αποτελούν συστατικά του θαλάσσιου νερού είναι τα άλατα αζώτου, φωσφόρου και πυριτίου, γνωστά ως θρεπτικά άλατα. Τα θρεπτικά άλατα έχουν εξαιρετική σημασία για την αύξηση των οργανισμών και την παραγωγικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Έλλειψη ενός ή περισσότερων θρεπτικών συστατικών σε μια θάλασσα οδηγεί στο φαινόμενο του ολιγοτροφισμού με αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγική ικανότητα του οικοσυστήματος. Η ατμόσφαιρα αποτελεί σημαντική πηγή θρεπτικών σε ανοιχτές θάλασσες, σε ολιγοτροφικές θάλασσες και σε περιόδους εποχικής στρωματοποίησης των υδάτων όπου οι υπόλοιπες πηγές θρεπτικών εξασθενούν. Η Μεσόγειος θάλασσα αποτελεί ένα ολιγοτροφικό θαλάσσιο οικοσύστημα με αύξηση της ολιγοτροφικότητας προς τα ανατολικά. Μελέτη που εστιάζει στην Ανατολική Μεσόγειο έχει δείξει ότι το συνολικό ποσοστό του διαλυτού ανόργανου αζώτου που εισέρχεται στη θάλασσα μέσω της ατμόσφαιρας αποτελεί περίπου το 370% του αζώτου που χρησιμοποιείται από τους θαλάσσιους οργανισμούς. Παρόλα αυτά η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει υπερ – ολιγοτροφική γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι η ολιγοτροφικότητα της περιοχής ρυθμίζεται από άλλα θρεπτικά όπως ο φώσφορος. Στην παρούσα εργασία μετρήθηκε ο ολικός ανόργανος φώσφορος (TIP) και ο διαλυτός ανόργανος φώσφορος (DIP) σε δείγματα βροχής και αερολυμάτων. Τα δείγματα συλλέχθηκαν σε δύο μακρινές παραθαλάσσιες περιοχές: στο νησί της Κρήτης και στο Erdemli στην Τουρκία. Επίσης μετρήθηκε η εναπόθεση του σωματιδιακού φωσφόρου. Η υγρή και η ξηρή εναπόθεση του διαλυτού ανόργανου φωσφόρου στην Κρήτη συγκρίθηκε με ταυτόχρονες μετρήσεις του διαλυτού αζώτου (DIN) και με μετρήσεις παραγωγικότητας από τη βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα μας αποδεικνύουν ότι τόσο στην υγρή όσο και στην ξηρή εναπόθεση ο μοριακός λόγος DIN/DIP είναι ανάμεσα στο 63 και στο 349, περίπου 22 φορές υψηλότερος από τον παρατηρούμενο λόγο N/P, ο οποίος στην Ανατολική Μεσόγειο θάλασσα κυμαίνεται από 25 έως 28. Επίσης φαίνεται ότι η ατμοσφαιρική εναπόθεση του DIP μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη νέα παραγωγικότητα (πάνω από το 38%) ειδικά κατά την περίοδο του καλοκαιριού και της άνοιξης (όταν η στρωματοποίηση του νερού είναι μέγιστη). Ακόμα βρέθηκε ότι η προέλευση των αερίων μαζών επηρεάζει τη διαλυτότητα του φωσφόρου. Οι χαμηλότερες τιμές για τον λόγο DIP/TIP σχετίζονται με τους ΝΑ και ΝΔ τομείς και οι υψηλότερες με τους Β τομείς. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ολιγοτροφικότητα Μεσογείου
Εκτροφισμός
Oligotrofic Mediterranian Sea
Inorganic atmospheric phosphorous


Ελληνική γλώσσα

2013-11-15


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.