Οδική ασφάλεια, δημόσια υγεία και ηθική ευθύνη : βιοηθική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οδική ασφάλεια, δημόσια υγεία και ηθική ευθύνη : βιοηθική προσέγγιση

Πατεράκης, Ζαχαρίας

Α. Φιλαλήθης
Β. Πετούση
Τ. Βιδάλης

Ένας από τους τομείς της τεχνολογικής εξέλιξης αφορά στη μαζική παραγωγή αυτοκινήτων, τα οποία αποτελούν σήμερα βασικό μέσο μετακίνησης και μεταφοράς. Η εξάπλωση των πόλεων, οι αποστάσεις του τόπου εργασίας από αυτόν της κατοικίας, η ανάπτυξη του τουρισμού, ο καταναλωτισμός οδηγούν στην αύξηση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων (στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλογεί περίπου 1,5 αυτοκίνητο για κάθε νοικοκυριό). Όμως, όσο αυξάνεται ο αριθμός των οχημάτων στους δρόμους, σε συνδυασμό πολλές φορές με το ανεπαρκές οδικό δίκτυο, την ελλειπή εκπαίδευση των οδηγών κλπ, τόσο περισσότερο αναδύεται ένα σύγχρονο κοινωνικό και κατ’ επέκταση βιοηθικό πρόβλημα. Το τεράστιο πρόβλημα των τροχαίων συγκρούσεων Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την οδική ασφάλεια, αλλά και τον αντίκτυπό της στη δημόσια υγεία υπό το πρίσμα της βιοηθικής. Γίνεται προσπάθεια ορισμού της οδικής ασφάλειας. Τα ερωτήματα που ερευνούνται στην παρούσα εργασία είναι: Ποια είναι η ηθική ευθύνη του ατόμου κατά την εφαρμογή της πολιτικής της οδικής ασφάλειας; Ποια είναι η ηθική ευθύνη της Πολιτείας κατά την εφαρμογή της πολιτικής της οδικής ασφάλειας; Η απόδοση των ευθυνών πρέπει να είναι δίκαια και ηθικά δικαιολογημένη, ώστε να φανεί κατά πόσο η πολιτεία ή το κάθε άτομο ξεχωριστά ευθύνεται για την ασφάλεια στους δρόμους. Τελικώς, δίνονται κάποιες προτάσεις για την πιθανή βελτίωση της κατάστασης, μειώνοντας τη ζημία τόσο σε έμψυχο δυναμικό, όσο και στον τομέα της δημόσιας υγείας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.