Ο ρόλος της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH) στην προσκόλληση κυττάρων του μελανώματος.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο ρόλος της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH) στην προσκόλληση κυττάρων του μελανώματος.

Λεγάτου, Μαρίνα

Τζανακάκης, Γεώργιος

Το κακοήθες μελάνωμα (malignant melanoma) αποτελεί μαζί με το βασικοκυτταρικό και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα τις τρείς κύριες μορφές του καρκίνου του δέρματος. Προέρχεται από τον μη ελεγχόμενο πολλαπλασιασμό των μελανινοκυττάρων της επιδερμίδας, είναι κακοήθης όγκος υψηλής επιθετικότητας και αποτελεί νόσημα αυξανόμενης συχνότητας. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των καρκινικών κυττάρων αλλά και της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και των γύρω από αυτά φυσιολογικών κυττάρων, ρυθμίζουν σημαντικές κυτταρικές λειτουργίες όπως ο πολλαπλασιασμός και η προσκόλληση, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του μελανώματος. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζουμε τους μηχανισμούς δράσης της γλυκοζαμινογλυκάνης ηπαρίνης (heparin) και το ρόλο της στην κυτταρική προσκόλληση. Η ηπαρίνη είναι ένας γραμμικός και αρνητικά φορτισμένος πολυσακχαρίτης που συντίθεται και αποθηκεύεται στα σιτευτικά κύτταρα του συνδετικού ιστού και εντοπίζεται στο ήπαρ, στους μύες, στο δέρμα, στο έντερο, στους λεμφαδένες και στους πνεύμονες. Για την διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε η κυτταρική σειρά ανθρώπινου μελανώματος M5 καθώς και τεχνικές απομόνωσης και ανάλυσης πρωτεϊνών όπως η ανοσοαποτύπωση κατά Western και ο ανοσοφθορισμός. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποδεικνύουν τον ρόλο της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH) στην ρύθμιση της κυτταρικής προσκόλλησης των κυττάρων του μελανώματος. Η προσθήκη της LMWH μείωσε σημαντικά τόσο την προσκόλληση των Μ5 κυττάρων του μελανώματος όσο και την ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C άλφα (PKCa), η οποία είναι γνωστό ότι συμμετέχει στην σηματοδότηση της κυτταρικής προσκόλλησης. Επιπρόσθετα, η LMWH προκάλεσε μεταβολές στη μορφολογία των κυττάρων οι οποίες σχετίζονται με τη μειωμένη προσκoλλητική ικανότητα που παρατηρήθηκε. Μελέτες που αφορούν μηχανισμούς δράσης διαφορετικών μορφών της ηπαρίνης μπορούν να βοηθήσουν στην στοχευμένη θεραπεία του μελανώματος. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

κακοήθες μελάνωμα
καρκίνος του δέρματος

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013-03-15


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.